Skip to content
32 (0)477 95 87 37 info@chezfemme.be

PRIVACY POLICY
Chezfemme.be is een website geregistreerd op naam van Caroline Berlamont, onder het BTW nummer BE0876.092.419 (“wij”, “we”, “onze”, “ons”). De hoofdzetel is gelegen te Sint Paulusstraat 37/1 te 8400 Oostende, België. Wij zijn commercieel actief op www.chezfemme.be (de “website”, “site”). In deze Privacy Policy beteken de verwijzingen naar “u” elke persoon die ons of de website gegevens verstrekt. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer Caroline Berlamont hecht veel belang aan de privacy van de gebruiker van zijn website en respecteert daarom de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens. Wij zullen enkel maar informatie verzamelen wanneer dat voor ons noodzakelijk en relevant in de communicatie naar u toe.
De website is vrijblijvend te bezoeken en daarbij kan u informatie raadplegen zonder het doorgeven van persoonlijke gegevens. Als u echter overgaat tot het aankopen van producten uit onze webshop, dan bieden wij de mogelijkheid om u te registreren met een account en persoonlijke informatie (waaronder naam, adres en e-mailadres) in te vullen.
Caroline Berlamont verzamelt de door u verstrekte persoonlijke gegevens en behandelt ze in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998. Hierin wordt rekening gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. De gegevens worden behandeld als vertrouwelijke informatie en worden noch uitgewisseld, noch verhuurd, noch verkocht aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.
De informatie wordt verzameld met oog op:
– het correct kunnen afhandelen van uw aankopen of bestellingen.
– bezoekers op onze website te identificeren.
– het verwerken van uw online aankopen in het ons computersysteem.
– het voeren van de financiële administratie door Caroline Berlamont (financiële transacties met betrekking tot online aankopen).
– het verstrekken van de door uw gevraagde informatie.
– marketingdoeleinden (klantenvoordelen, direct mail, opiniepeilingen…)

Cookies
De website kan gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op de harde schijf van uw computer bewaard worden. Deze bevatten geen persoonlijke informatie, maar dienen om jouw volgend bezoek aan onze site te vergemakkelijken. U kan het gebruik van cookies uitschakelen in uw browserinstellingen. Hou er wel rekening mee dat daardoor het bezoek aan deze website minder vlot kan verlopen.
De website maakt gebruik van dienst van Google Inc., zijnde Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerde analyses weer te geven (inclusief uw IP-adres). De gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt naar een server van Google verzonden en opgeslagen.

Uw persoonsgegevens
U kan uzelf, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Daartoe kan u zich schriftelijk richten tot Caroline Berlamont, Sint Paulusstraat 37/1, 8400 Oostende, België of via info@chezfemme.be.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. U kan op elk ogenblik vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van Chezfemme verwijderd worden. U kan zich hiervoor wenden tot info@chezfemme.be.
Door de website te gebruiken, aanvaardt u de op dat ogenblik geldige privacy beleid en gebruikersvoorwaarden. Caroline Berlamont behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik dit privacy beleid te wijzigen, aan te passen of te vervangen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is aldus raadzaam deze privacyverklaring regelmatig na te lezen.
Deze privacyverklaring valt onder de Belgische wetgeving.
Meer informatie over de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995, vindt u terug op http://www.privacy.fgov.be.

VERZAKINGSRECHT
Art. 4
Uit de aard van de verkochte artikelen volgt dat deze niet kunnen worden teruggestuurd waardoor u overeenkomstig art. 80 §4, 2° Wet op de handelspraktijken en voorlichting van de consument niet beschikt over een verzakingsrecht. Elke koop-verkoop is vanaf het sluiten van de overeenkomst definitief en niet onderworpen aan enige bezinningstermijn. BETALING
Art. 5
Betaling gebeurt steeds elektronisch via kredietkaart of via overschrijving. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.

UITVOERING

Art. 6
De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze vrijwel onmiddellijk na betaling via kredietkaart of bevestiging van de betaling via overschrijving of Paypal. Doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding. In geval van betaling via overschrijving gebeurt de levering van de bestelde producten binnen de vijf werkdagen na creditering van onze rekening. Ook in dit geval geeft enige vertraging in de uitvoering geen recht op schadevergoeding.
GESCHILLEN
Art. 7
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Aalst bevoegd.
BINDING
Art. 8
Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Akkoord”. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.

Back To Top